คุณเคยเรียนออนไลน์หรือไม่?

1. คุณเคยเรียนออนไลน์หรือไม่?

2. ถ้าคุณเคยเรียนออนไลน์ เหตุใดจึงเลือกเรียนออนไลน์?

3. จำนวนเงินสูงสุดที่เคยจ่ายในการเรียนออนไลน์

4. คอร์สเรียนออนไลน์ที่คุณเคยเรียนคือ?

5. อายุของผู้ทำแบบสำรวจ